DSG Pallas aamenu ☰ MENU
Deventer, 09-09-21 auteur: Gorrit Smit

Aftredende penningmeester

Tijdens de ALV van vorige week waren er verkiezingen voor twee bestuursposten; voorzitter en penningmeester.

Voorzitter René Renders was herkiesbaar, en met algemene stemmen werd zijn kandidaatstelling bevestigd.

Penningmeester Max Merza trad af.
Nadat hem met lovende woorden door zijn opvolger Robert Capel namens de kascommissie was toegesproken ("ik kom in een gespreid bedje") verleende de ALV Max voor de laatste keer decharge.

De aftredende penningmeester een week later


De belangrijkste verdiensten van Max zijn de verdere automatisering en structurering van de kas en het innen van de contributie via automatische incasso.