DSG Pallas aamenu ☰ MENU
OSBO,  05-02-15  auteur: Gorrit Smit

Commissie van Beroep trekt sanctie in

De Commissie van Beroep van de OSBO heeft het beroep tegen de opgelegde sanctie i.v.m. het niet verschijnen van Pallas 5j in Eerbeek gegrond verklaard.

De wedstrijd zal op een nader te bepalen datum op de clubavond van Pallas in Deventer moeten worden gespeeld.
De Commissie was klip en klaar in zijn uitspraak; de competitieleider had niet mogen verlangen dat het jeugdteam naar Eerbeek moest.
De sanctie is derhalve ingetrokken.

Het beroep tegen het functioneren van enkele OSBO functionarissen werd niet ontvankelijk verklaard. De Commissie acht dit niet tot haar bevoegdheid om hier een uitspraak over te doen.
Wel is inmiddels een gesprek gepland tussen een afvaardiging van het Pallas-bestuur en de OSBO-functionarissen, waarbij één van de Commissieleden heeft aangeboden als gespreksleider te willen optreden.