DSG Pallas Nieuws

DSG Pallas Archief ☰ MENU
Deventer, 05-09-19 auteur: Gorrit Smit

Nieuwe voorzitter en bestuur

Vanwege het aftreden van Johnny Paans en Gorrit Smit (beide niet herkiesbaar) werd er een nieuw bestuur gekozen.René Renders werd gekozen als nieuwe voorzitter, Bart Donders en Max van de Pavoordt zijn als nieuwe leden gekozen.

Er werd tegen geen van de kandidaten een tegenstem uitgebracht.