DSG Pallas Nieuws

DSG Pallas Archief Info/Contact ☰ MENU
Deventer, 07-09-17 auteur: Gorrit Smit

ALV: nieuwe penningmeester en competitieleider

Veel agendapunten, waarvan ťťn bijzondere. Na bijna 20 jaar een nieuwe schatbewaarder.
Nadat de kascommissie decharge had verleend over het afgelopen financiŽle jaar, kon Alex Ritsema na bijna 20 jaar het penningmeesterschap overdragen aan Max Merza.De voorzitter roemde Alex voor het op orde brengen van de financiŽle positie van DSG Pallas, die twintig jaar geleden toch minder florissant was.
Zoals het een goed penningmeester betaamt probeerde Alex dit enigszins te nuanceren...

De unaniem gekozen nieuwe penningmeester lichtte daarop de begroting toe, nadat al was medegedeeld dat de contributie niet zou stijgen.

Daarvoor had competitieleider Piet Ypma zijn taak overgedragen aan Morris Merza.
"Een van de meest lastige taken", volgens de voorzitter, "want hoewel de leden allemaal akkoord zijn gegaan met het competitiereglement, blijven ze soms moeite houden met artikel 9F".
(In alle andere gevallen beslist de competitieleider).
Hij dankte dan ook Piet voor het vervullen van deze taak en wenste Morris veel succes.