Info/Contact  
Home Nieuws Extern Jeugd Archief

  • Welkom
  • Clubavond
  • Speellocatie
  • Lidmaatschap & Contributie
  • Functionarissen
  • Teamleiders

Het edele en spannende spel van springende Paarden, stabiele Torens, deftige Dames en niet onbelangrijke pionnen…., misschien kent u dat wel.
Maar door de dagelijkse drukte of een gebrek aan tegenstanders blijft het bij af en toe een potje thuis.

Het kan ook zijn dat u denkt dat op een schaakclub alleen maar sterke schakers spelen.
Uiterst serieuze, zelfs een tikkeltje wereldvreemde mensen, die gezelligheid maar lastig vinden.

DSG Pallas is (sinds 20 november 1849 !) in ieder geval een schaakvereniging waar geschaakt wordt op alle niveaus en waar gezelligheid niet verboden is.
En voor de duidelijkheid; schaken is niet alleen een sport voor mannen !

Bij DSG Pallas kunt u aan verschillende interne en externe competities meedoen. 
En mocht u niet alle speelavonden kunnen, dan is dat geen enkel probleem als u dit even op tijd aan de wedstrijdleider laat weten.

Daarnaast kent DSG Pallas een actieve jeugdafdeling. 
Meer informatie hierover vindt u op de pagina jeugd.

De clubavond van DSG Pallas is donderdag van 20.00 tot 23.30 uur. De jeugd speelt en traint van 18.45 tot 20.00 uur.

Op de meeste speelavonden wordt de interne competitie gespeeld, waarbij een speeltempo gehanteerd wordt van 1 uur 40 min. + 10 sec. per zet per persoon per partij.
Er kan in overleg met de competitieleider een verkort speeltempo worden gehanteerd, maar deze partijen worden niet door gegeven voor de KNSB ratingverwerking.

Natuurlijk kunnen er tijdens en na afloop van de partij consumpties genuttigd worden in de kantine van de "Schalm".
Een paar keer per seizoen wordt er gesnelschaakt, of een rapidtoernooi gespeeld.

In teams wordt ook deelgenomen aan de externe competitie van de OSBO (Oostelijke Schaakbond), het eerste speelt in de KNSB. Uitwedstrijden worden vaak op andere doordeweekse avonden gespeeld.

DSG Pallas speelt in de grote zaal van wijkcentrum de "Schalm", Dreef 1 te Deventer
(wijk Borgele, tegenover het gelijknamige winkelcentrum).

In de kantine zijn tegen betaling consumpties te verkrijgen.

de Schalm

De "Schalm", thuisbasis van DSG Pallas

Kaart:


Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Volwassenen: € 125,- per lidmaatschapsjaar.
Jeugd t/m 19 jaar: € 70,- per lidmaatschapsjaar.

In deze contributie is het lidmaatschap van de KNSB en OSBO (regionale schaakbond) inbegrepen.
Eventueel kan in twee termijnen worden betaald.

Dubbelleden (hoofdlid bij een andere vereniging) krijgen een flinke korting.

De contributie kan per automatische incasso worden betaald of worden overgemaakt op rekeningnummer
NL51 INGB 0000 9660 95
t.n.v. Penningmeester DSG Pallas te Deventer.

**>> Het volledige reglement lidmaatschap & contributie vindt u hier <<**

  tel.: @email:
Voorzitter: Gorrit Smit 0570-632693 / 06-17409235 @voorzitter
Secretaris: René Renders   @secretaris
Penningmeester: Max Merza   @penningmeester
Alg.bestuurslid: Johnny Paans 0570-628263 / 06-25482968 @algemeen
     
Competitieleider intern: Morris Merza   @competitieleider
Jeugdcoördinator: Johnny Paans 0570-628263 / 06-25482968 @jeugd
Website: Gorrit Smit   @website
     
  tel.: @email:
Teamleider DSG Pallas 1 (KNSB): Max v/d Pavoordt   @DSG Pallas 1
Teamleider DSG Pallas 2 (KNSB): Robert Capel 0570-643863 @DSG Pallas 2
Teamleider DSG Pallas 8-tal (SOS): Radboud de Roos   @DSG Pallas 8-tal
Teamleider DSG Pallas 4-tal (SOS): Gorrit Smit 0570-632693 / 06-51031890 @DSG Pallas 4-tal